čtvrtek 19. ledna 2017

Úřad práce

"Vy používáte oba tituly?" ptá se přísně vyhlížející úřednice za stolem.

"Běžně ne, ale byla tam na to kolonka," odpovídám zmateně. Podle ní se používá jen ten nejvyšší. Do počítače naťuká oba, na mou novou průkazku mi nenapíše žádný.

Když umře dítě, skončí rodičovská dovolená. Když se to stane nečekaně a vy jste předtím neměli práci na dobu neurčitou, zůstanete bez práce. A když k tomu zrovna nemůžete chodit, nemůžete ani hledat novou práci. Proto sedím proti přísné úřednici se žádostmi a doklady o všech mých pracovních zkušenostech od patnácti let a obhajuju, proč používám i menší titul, ke kterému jsem přišla při studiu hlavního oboru (ale ne jen náhodou, nýbrž studiem).

Nikdy předtím jsem nezaměstnaná nebyla, takže nemám zkušenosti. Z vyprávění ale tuším, že to není příjemný zážitek. Nadto je olomoucký úřad v opravdu staré a nevzhledné budově, ve které na mě padl tísnivý pocit, už když jsem nesla formulář na rodičovský příspěvek na Trišku. Není to ani rok, co jsem to tu vyřizovala.

"Tady to vypadá, že v prosinci 2014 jste měla dvě zaměstnání?" 

"Ano, nastoupila jsem do nové práce, ale jeden projekt jsem ještě musela dodělat, takže jsem měla čtvrtúvazek i v té původní," odpovídám. Hm, na to úřednice. Dny, kdy jsem pracovala ve dvou zaměstnáních mi dvakrát nezapočítá. A osm dní mi prý chybí k tomu, abych měla nárok na podporu z předchozího zaměstnání.

"Nemám nárok? Vždyť jsem vždycky pracovala, kromě mateřské a rodičovské dovolené, a to by měly být náhradní doby, ne?"

"To je pravda. Ale tady Vám účetní měsíc proškrtla, jako že nejste pojištěná, a bez toho to nevychází."

"Ale ten měsíc už jsem byla na mateřské dovolené, takže jsem pojištěná byla?"

"To ano, proškrtla to špatně, ale když je to proškrtlé, nemůžu Vám podporu v té výši přiznat." A paní dál pokračuje, abych se nebála, že mi jinak přiřkne podporu z náhradní doby a to vychází na celé tři tisíce a osm set korun. Krásná vyhlídka.

Hledám řešení. Když paní ví, že je to proškrtlé nesprávně, nemůže to v rozhodnutí zdůvodnit a prostě mi přiznat o podporu o trošku vyšší? Nebo to nechám paní účetní změnit? Nebo přinesu potvrzení ze správy sociálního zabezepečení, že jsem byla pojištěná?

"Já ale ten papír nemůžu ze spisu vyndat, když jste mi ho ukázala," trvá na svém paní. Případ bude konzultovat, taky jí to přijde zvláštní. Uvidíme se na další schůzce. Kromě papírů, které jsem přinesla je od všech zaměstnavatelů za poslední dva roky také nutné přinést speciální formulář Úřadu práce. Musím tedy oslovit nejen exzaměstnavatele, ale i toho exex. Aby všichni věděli, že teď jdu na Úřad práce. Taky krásná vyhlídka. 

Chce se mi plakat. Kvůli Trišce, ale taky kvůli bezmoci proti úřadům, kvůli tomu, co ještě všechno musím zařídit, s kolika úředníky ještě musím jednat, kolikrát ještě musím vysvětlovat co se stalo. Možná kvůli předchozím pracem, možná kvůli všeobecnému stigmatu (aspoň natolik všeobecnému, že je v mé hlavě), si na úřadu připadám jako lenoch, který dlouho promýšlel, jak ze systému taky něco vysát. Ale tohle jsem si teda vážně nenaplánovala.

Chcete happyend? Podpora mi byla přiznána a vypočítána z předchozího zaměstnání. Po další schůzce, přepočítání a konzultaci to vyšlo. Kdyby ovšem Triška umřela o týden později... Na druhé schůzce vážně pláču, a to když o mě paní mluví jako o komplikovaném případu. A říká mi, že mě chápe, protože sice nezažila, to co já, ale něco velmi podobného. Nevím, co to může být, a pláču. Jak se to spustí, je těžké pláč zastavit. Můj muž je na paní nepříjemný, vadí mu, že na mě při vysvětlování zvyšuje hlas a ještě si na to stoupla, aby na mě mohla mluvit svrchu. Paní úřednice po této konfrontaci pláče taky, protože už neví, jak jinak k nám má přistupovat. Úleva přichází, až když opustíme budovu.

Odcházíme přímo na kontrolu na psychiatrii. 


= = = 

poloInfo

Úmrtí dítěte je třeba Úřadu práce, který vyplácí rodičovský příspěvek, nahlásit (jako jakoukoli jinou rozhodnou událost do osmi dnů na formuláři, úmrtní list se dodává později, až je vydán).

Rodičovská dovolená trvá po úmrtí dítěte ještě čtrnáct dní, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne jednoho roku (§198 odst. 4 zákoníku práce). To je důležité kvůli započítávání nejrůznějších náhradních dob, pro placení zdravotního pojištění a v neposlední řadě pro nástup do práce (jde pak ještě čerpat řádnou dovolenou, ale bez dalšího je zaměstnavatel povinen ji návazně poskytnout jen v případě mateřské dovolené).

Rodičovský příspěvek náleží za celý měsíc, ve kterém dítě umře (po celý měsíc je splněna podmínka celodenní péče, na které to závisí - §30b odst. 1 písm. e) zák. o státní sociální podpoře). Náleží v takové výši, v jaké si ho matka určila (měla-li nárok na výběr).

Na Úřad práce by se měl rodič po skončení rodičovské dovolené nahlásit co nejdříve, pokud se přihlásí a požádá o podporu do tří pracovních dnů, jsou proplaceny právě i tyto dny. Nárok na podporu je tehdy, když není žádné zaměstnání a uchazeč splnil za poslední dva roky alespoň 12 měsíců důchodového pojištění, tedy práce nebo tzv. náhradní doby (třeba osobní péče o dítě do 4 let věku). Výše podpory se postupně snižuje, začíná na 65 % vyměřovacího základu z průměrného výdělku v posledním ukončeném zaměstnání, pokud v posledních dvou letech 12 měsíců skutečně pracoval, reps. byl důchodově pojištěn. Pokud trvá rodičovská dovolená déle a tato podmínka není splněna, stanov se odměna na 0,15 průměrné české mzdy, což aktuálně pro rok 2017 vychází na první dva měsíce na 4.050 Kč. (§§38-59 zák. o zaměstnanosti).Žádné komentáře:

Okomentovat